Introductie

Welkom op de site van het Eicha Museum.

 

Johan Biemans

Hoe dit museum tot stand is gekomen:
Geestelijk vader van het Eicha Museum is Johan Biemans.
Johan (J.H.C.) Biemans, culturicus, werd geboren op 14 juli 1933 te Bergeijk.
Hij studeerde na zijn gymnasiale opleiding filosofie en vervolgens sociale pedagogiek.
Was o.a. van 1976 tot en met 1983 voorzitter van de Commissie Brabants Streekeigen
van de Culturele Raad Noord-Brabant.
Johan publiceerde vanaf 1953 gedichten, verhalen en artikelen, waarvan een groot aantal zijn geschreven in de volkstaal van zijn geboortestreek.
Vanaf 1977 concentreert Johan Biemans zich op het schrijven van Brabantse volksverhalen en het schrijven over de Brabantse cultuur en oudheid. Johan heeft een aantal historische boeken op zijn naam staan. Deze, en die van enkele andere schrijvers, kunt u vinden met deze link: publicaties

 

Petrus Norbertus Panken

Deze onderwijzer en amateurarcheoloog uit (Duizel1819 – Bergeijk1904) was een Noord-Brabantse dorpsschoolmeester en amateurarcheoloog. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de heemkunde en de archeologie van de Kempen.
In de tijd van Panken was de Kempense bodem nog betrekkelijk maagdelijk en op de uitgestrekte woeste gronden konden grafheuvels worden gevonden die uit de Bronstijd.In 1839 toonde Panken belangstelling voor de vele grafheuvels die op de Bergerheide te Bergeijk te vinden waren. In 1835 had Jonkheer de la Court een heuvel laten afgraven en er een urn in gevonden. In 1840 ging Panken voor het eerst aan de slag, om in 1843 in de Hoge Berkt te Bergeijk meerdere urnen te vinden. Deze urnen bevatten menselijke crematieresten. Panken begon de waarnemingen zorgvuldig te documenteren. Vele urnen overleefden de opgravingen echter niet…

Voor het ontstaan van het archeologisch Eicha Museum is het leven van schoolmeester Petrus Norbertus Panken voor Johan Biemans van cruciaal belang geweest. Hij was (en is) een groot inspirator voor Johan Biemans, die zelf vele jaren bezig is geweest met het zoeken, determineren en het verzamelen van archeologisch  materiaal in Bergeijk en omstreken. Met als uiteindelijk resultaat de oprichting van het Eicha Museum in 1971.

Meer wetenswaardigheden over Panken zijn te vinden bij deze bronvermelding:

Meester Panken

Dit boek over meester Panken is te koop in ons museum: De wereld van schoolmeester Panken
Auteur: Dr. Peter Meurkens 2004. Uitg. Kempen Uitgevers Zaltbommel ISBN 90-6657-212-4 / NUR 693/694
geïllustreerd168 p.; Prijs € 9,95