​HET EICHA MUSEUM BESTAAT ALWEER 43 JAAR!

In het voorjaar van 2020 was het 43 jaar geleden dat de geboorteakte van het Eicha Museum notarieel getekend werd.
In het kader van dit lustrum kan de bezoeker, naast de presentatie van 10.000 Jaar in één uur – van Rendierjagers tot en met de Late Middeleeuwen – speciale vondsten zien, in bruikleen ontvangen van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden.

Zoals een bronzen zwaard van ongeveer 700 jaar vóór onze jaartelling, in 1931 gevonden bij een opgraving op de.

Eveneens een aantal bronzen bijlen van verschillend type uit de Bronstijd. Verder wordt er een filmpje getoond hoe een glasblazer replica’s maakt van de beroemde buidelbeker, een topvondst (550-700) uit het Merovingisch grafveld in Bergeijk.